Logo fundacji Ratuj Konie

Logo Ratuj Konie

Logo Ratuj Konie

Logo dla fundacji przeprowadzającej akcje Ratuj Konie. Serce z koniem i źrebakiem w przestrzeni negatywnej.