Logo PPS Industry

Logo PPS Industry

Logo PPS Industry

Logo PPS Industry. Firma zajmuje się budową oraz obsługą techniczną elektrowni i fabryk. Znak symbolizuje łączenie dwóch elementów, a jednocześnie stanowi monogram PPS – power plant service. Logo oddaje techniczny i profesjonalny charakter prowadzonej działalności.

Identyfikacja wizualna PPS Industry

Identyfikacja wizualna PPS Industry