Logo Vocaba

Logo Vocaba

Logo Vocaba

Logo aplikacji Vocaba. Vocaba to aplikacja internetowa dla uczniów i studentów ułatwiająca naukę słownictwa. Ideą tego logo jest mały słonik czytający książkę, który uczy się i pozyskuje wiedzę. Otwarta książka tworzy małą literę V w lekkim nawiązaniu do nazwy aplikacji.

Identyfikacja wizualna Vocaba

Identyfikacja wizualna Vocaba

Identyfikacja wizualna Vocaba

Identyfikacja wizualna Vocaba